วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

วิจัยพบ “ลูกหม่อน” ป้องกัน อัลไซเมอร์

         วิจัยพบ “ลูกหม่อน” ป้องกัน อัลไซเมอร์
           นักวิจัยพบผลหม่อนแห้ง  มีสารออกฤทธิ์ป้องกันโรคอัลไซเมอร์  เตรียมทดลองใช้กับผู้ป่วยสมองเสื่อม  คาดปีหน้าผลิตขายได้สำเร็จ  ต้นทุนเพียงเม็ดละ  2  บาท  ถูกกว่ายาต่างประเทศหลายเท่า  เล็งจดสิทธิบัตรเร็วๆ  นี้
          นายประทีป  มีศิลป์  ผู้อำนวยการสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมาผลหม่อนได้รับการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ  อาทิ  น้ำผลไม้  ไวน์  แยม  เยลลี่  และลูกอม  เนื่องจากเป็นพืชผลที่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคต่างๆ   เช่น   โรคไขข้ออักเสบ  โรคโลหิตจาง   โรคเบาหวาน  หลายประเทศทั่วโลกได้นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงสุขภาพเป็นเวลานาน  ทั้งนี้  จากผลงานวิจัยล่าสุดพบว่า  ผลหม่อนอบแห้งมีสารออกฤทธิ์ป้องกันการตายของเซลล์ประสาทในภาวะต่างๆ   เช่น 
โรคความจำเสื่อม  หรือ อัลไซเมอร์  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดๆ  ทำได้มาก่อน
     ผอ.สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  ระบุว่า  การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพด้านความจำจากผลหม่อน  ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยเริ่มต้นศึกษาเมื่อปีที่แล้ว  จนกระทั่งค้นพบว่าหากนำผลหม่อนสุกไปอบแห้งแล้วบดเป็นผงใส่แคปซูลมารับประทาน  จะช่วยป้องกันรักษาโรคที่ผู้สูงอายุเป็นกันมากคือ  สมองเสื่อม  ความจำบกพร่อง  และอาการหลงลืมได้  อีกทั้งผลหม่อนในแต่ละช่วงระยะเวลา  ก็มีคุณค่าทางสารอาหารแตกต่างกัน  จึงต้องรู้วิธีเก็บเกี่ยวและกระบวนการแปรรูปให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
         เขาบอกว่า  ขณะนี้ได้ทดสอบในห้องปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง  และทราบขนาดยาที่จะนำไปใช้กับผู้ป่วย  ซึ่งต้องทดสอบด้วยการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และจดจำ  โดยคาดว่าขั้นตอนทางคลินิกจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้  ก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนสามารถผลิตจำหน่ายได้ปีหน้า  นอกจากนี้  ตนได้หารือกับนักวิจัยแล้ว  คิดว่าจะต้องนำเทคนิคหรือกระบวนการวิจัยผลหม่อนมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและป้องกันโรคความจำเสื่อม  ไปจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในเร็วๆ  นี้
        “จากตัวเลขของสาธารณสุข ปัจจุบัน คนไทยป่วยด้วย โรคอัลไซเมอร์ ที่เข้ารับการรักษาประมาณ 720,000 คนจะต้องรับประทานยาที่นำเข้าจากต่างประเทศวันละ 1 เม็ด ราคา 250 บาท แต่ผลิตภัณฑ์จากผลหม่อนมีต้นทุนอยู่ที่เม็ดละ 2 บาทเท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่าช่วยลดงบประมาณที่ต้องซื้อยาจากต่างประเทศได้มหาศาล”
     นายประทีปกล่าวอีกว่า  ปริมาณผลหม่อนที่มีอยู่ในทุกวันนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  ที่ต้องการนำไปบริโภคและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  พื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนมีประมาณ  500  ไร่ 
     เราจึงต้องเร่งขยายพื้นที่ปลูกหม่อนเพิ่มมากขึ้นอีก  500  ไร่   รวมทั้งพยายามศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมทุกด้าน  ทั้งการหาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตหม่อนให้ติดดอกออกผลได้ตลอดปี  การหาวิธีป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูหม่อน  การเก็บรักษาผลหม่อนให้ได้เป็นระยะเวลานาน  ราคาถูก  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ออกสู่ท้องตลาด  และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์จากผลหม่อนให้เป็นที่แพร่หลายอีกด้วย.
     น้ำลูกหม่อนชนิดเข้มข้น จาก บริษัท แมกน่า เฮอร์เบอร์ สามารถป้องกันและแก้ปัญหา 
โรคอัลไวเมอร์ ได้จริง ด้วยการดื่ม น้ำลูกหม่อนชนิดเข้มข้นเป็นประจำ
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น