วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รูปลูกหม่อนสวยๆ ก่อนมาเป็น น้ำลูกหม่อนชนิดเข้มข้น

รูปลูกหม่อนสวยๆ ก่อนมาเป็น น้ำลูกหม่อนชนิดเข้มข้น
การเก็บรักษาผลหม่อน

                                  การเก็บรักษาผลหม่อน  
        1. การเก็บเกี่ยวผลเพื่อรับประทานผลสด
        เมื่อผลหม่อนเริ่มเปลี่ยนสีจากสีแดง เป็นสีแดง- ดำหรือสีดำ ก็เก็บผลได้โดยการใช้มือเก็บทีละลูกเนื่องจากผลหม่อนสุกไม่พร้อมกันหากปล่อย ทิ้งไว้จนผลเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำผลจะร่วงลงสู่พื้นดินทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิต ได้น้อย หลังจากเก็บผลหม่อนมาแล้วนำมาบรรจุในกล่องกระดาษโดยเรียงเป็นชั้น ๆ ไม่เกิน ชั้น ทำการปิดกล่องเพื่อรอการขนส่งและจำหน่ายต่อไป หากไม่สามารถขนส่งได้ทันทีควรเก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ องศาเซลเซียส 
      การ เก็บรักษาเพื่อการรับประทานผลสด  ควรเก็บผลหม่อนจากต้นในระยะที่มีผลสีแดงเข้มแล้วนำมาใส่ภาชนะที่โปร่งวาง  จะสามารถเก็บรักษาผลหม่อนได้เป็นระยะเวลา 2 -3 วัน โดยที่คุณภาพของผลหม่อนยังคงเดิม  คือมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว                  
       2. การเก็บเกี่ยวเพื่อการแปรรูป   
           หากต้องการนำไปทำน้ำผลหม่อนที่มีสีแดงก็เลือกเก็บเกี่ยวในระยะผลแดง แต่หากต้อการให้น้ำผลไม้มีสีคล้ำก็เก็บผลในระยะสีดำ สามารถนำผลหม่อนไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทันที หากไม่สามารถแปรรูปได้ทันที ควรเก็บรักษาไว้โดยบรรจุในถุงพลาสติก หรือ ตะกร้าผลไม้ ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ -22 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน เดือน


  

Mulberry Juice01 ข้อมูลน้ำลูกหม่อน(ภาษาอังกฤษ)

       Mulberry Juice01    Health & Nutrition Benefits of Eating Mulberry
  -Mulberry can balance internal secretions and enhance immunity. It promotes proper body fluid production. People suffering from body fluid deficiency could take ten grams of mulberry daily with water.
  -Mulberry is useful for the persons who use their eyes a lot during work. Regular consumption of mulberry strengthens eyesight.
  -Presence of nutritious elements like minerals and vitamins in mulberry helps in curing chronic diseases.
  -Mulberry is helpful for proper gastric juice secretion.
           -Regular use of Mulberry enhances appetite, and also improves the ability for digesting and assimilating.
  -Mulberry could be used to fight problems like chronic gastritis and chronic hepatitis.
  -Regular consumption of mulberry juice would be helpful in curing health problems like anemia, pallor, dizziness, heart-palpitations and insomnia.
  -Persons with graying hair can also get benefited by regular intake of Mulberry. Mulberry juice applied directly on head also promotes healthy growth of hair and blackening.
  -Nutritious value of Mulberry enriches the blood and in the process, soothes the nerves.
  -Mulberry could be helpful in promoting the metabolism of alcohol.
  -Mulberry helps in containing hypertension.
  -Regular intake of Mulberry strengthens body parts like liver and kidney.
  -Mulberry is helpful in treating constipation.
  -Mulberry is instrumental in eliminating abdominal distention.
  -Intake of mulberry juice after any surgery is restorative.
  -Mulberry is helpful in recuperating after long-time sickness.
  -Use of Mulberry keeps low cholesterol level in the body.
  -Mulberry can suppress mutagenesis of carcinogens.
  -Regular use of Mulberry prevents cancer of liver.
  -Mulberry is helpful in reducing level of blood sugar.
Mulberry Juice02 ข้อมูลน้ำลูกหม่อน(ภาษาอังกฤษ)

                                             Mulberry Juice02
    Mulberry fruit is classified in the modern Chinese Materia Medica as ablood tonic, and is listed along with herbs having similar traditional uses such as ho-shou-wu (Polygonum multiflorum, root), cooked rehmannia (Rehmannia glutinosa, root), ligustrum (Ligustrum lucidum, fruit) and lycium (Lycium chinensis, fruit). Traditionally, mulberry fruit has been used as a medicinal agent to nourish the yin and blood, benefit the kidneys, and treat weakness, fatigue, anemia, and premature graying of hair. It is also used utilized to treat urinary incontinence, tinnitus, dizziness, and constipation in the elderly and the anemic.

          The dominant taste of the ripe fruit is sweet but usually somewhat bland, due to the high water content and low level of other flavoring ingredients, but a richer flavor develops if the fruit is dried; it can then be used as a raisin substitute. In recent years, with considerable work on cultivating the mulberry plants under various conditions, mulberry fruit juice has been commercially produced as a health beverage, and it has become very popular in China, Japan, and Korea. Without adding preservatives, the original juice of mulberry fruit remains fresh under cold storage for 3 months, while the bottled beverage remains fresh at room temperature for 12 months
          The raw mulberry juice we recommend is squeezed out of the mulberry fruit with delicate fragrance and taste. This juice will enhance your health, such as yin nourishing, enriching the blood, tonifying the liver and kidney, calming the nerves, promoting the metabolism of alcohol, balancing internal secretions, and enhancing immunity.
     Nutritious and Bright
   Mulberry is a kind of nourishing tonic medicine that can broadly be used to cure some debility symptoms when used with other restoratives. The person who has symptoms such as anemia, dizziness, or low libido, can take a tonic to build up health with mulberry. An electuary, made from a prescription of mulberry with medlar, ligustrum, and schizandra, can nourish and enrich the blood; the wine made by immersing the mulberry in rice wine or grape wine, is a medicament for weakness after diseases that can also be used to tonify masculine vitality and benefit overall vitality.
   Mulberry can nourish and promote production of body fluid. The person who has body fluid deficiency often feels their mouth parched and tongue scorched. When mulberry is ripe in the summer, a person can take one ounce every day. This product has a faint scent and sweet taste, suitable for people of all ages. Brew water to take the dry fruit, using 10 grams each time. The person who has dry eyes and uses their eyes a lot during work can drink mulberry juice, which can nourish the body fluid and strengthen sight.
    Mulberry contains plentiful nutritious elements, such as minerals and vitamins; it can cure chronic diseases of the digestive tract, promote gastric juice secretion, strengthen the ability for digesting and assimilating, improve the appetite, and eliminate abdominal distention and constipation. Mulberry is suitable also for chronic gastritis and chronic hepatitis.
     In the U.S. today, with its rich resources in fruits that containanthoycanins, it is estimated that adults consume about 180-215 mg/day of these componentsStudies with anthocyanins in laboratory animals suggest antioxidant activity as a dominant feature, but also cardiovascular protection, immune enhancement, antiviral activity, and stress reduction as potential health benefits.วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดื่มน้ำลูกหม่อน ตั้งแต่วันนี้ ป้องกันปัญหาโรคไต โรคไตวาย โรคไตเรื้อรัง

              ดื่มน้ำลูกหม่อน ตั้งแต่วันนี้ ป้องกันปัญหาโรคไต โรคไตวาย โรคไตเรื้อรัง
    สรรพคุณของ น้ำลูกหม่อน สามารถป้องกันปัญหา โรคไต ได้จริง ตามข้อมูลจากการค้นคว้าทางการแพทย์ที่เขียนไว้ดังนี้
    "ผลหม่อนหรือเรียกว่าลูกหมอน กินสดทั้งผล มีสารประกอบของวิตามินซี ไบโอฟลาโวนอยด์สูงมาก สรรพคุณสมุนไพร : บำรุงไต แก้อาการอักเสบของเนื้อไต (ลูกหม่อนหาทานยากเสียหน่อย แต่บำรุงไตดีมาก)" และ 
     ชาวจีนให้ความสำคัญในด้านบำรุงเลือด แพทย์ชาวจีน ชื่อ เลี่ยงฮียัง ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของการรับประทานผลหม่อนสุกไว้ว่า “ทำให้ตับไม่มีไฟ หัวใจคลายความร้อนรุ่ม เส้นประสาทตาดี สายตาก็แจ่มใส ร่างกายก็สุขสบาย
     น้ำลูกหม่อน ผลิตจาก ผลหม่อนแท้ 90% มีอัตราส่วน คือ
      - น้ำลูกหม่อน      9.09 %      
      - ฟรุ๊คโต๊สไซรับ 10.53 % (ไม่เพิ่มระดับน้ำตาลให้กระแสเลือด)
      - กรดซิตริค        0.16 % 
    น้ำลูกหม่อนเข้มข้น 1 ขวด สามารถนำไปผสมกับน้ำสะอาด ได้ 4-7 ขวด ดื่มได้ตลอดเวลา ไม่มีผลเสียต่างร่างกาย
    ขอเชิญมาดื่ม น้ำลูกหม่อน เพื่อป้องกัน "โรคไต" โรคอันตราย ที่ทรมาน เสียเงินมากมาย และ ถึงขั้นเสียชีวิต กันตั้งแต่วันนี้
    ราคา น้ำลูกหม่อน ขนาด 700 ซีซี ขวดละ 290 บาท
    สั่งซื้อที่
    เจ๊ณี  เหล่ายาว โทร. 0894349501
ค้นพบว่า น้ำลูกหม่อน ป้องกันและแก้ปัญหาโรคไต ได้ผลจริง

               ค้นพบว่า น้ำลูกหม่อน ป้องกันและแก้ปัญหาโรคไต ได้ผลจริง
     ขณะนี้ได้มีรายงานพบว่า น้ำลูกหม่อน สามารถป้องกันและแก้ปัญหา โรคไต ในผู้ป่วยโรคไต ระยะเริ่มต้นและระยะที่ต้องทำการฟอกไต
      ผลจากการดื่ม น้ำลูกหม่อน มีผลทำให้ จำนวนการ ฟอกไต ลดจำนวนลงได้จริง เพราะ สรรพคุณใน น้ำลูกหม่อน ไปช่วยการทำงานของระบบไตได้อย่างเต็มที่
   จากบทความของแพทย์จีนโบราณที่เขียนไว้ว่า
     นักแพทย์ศาสตร์สมัยราชวงศ์เหม็งกล่าวถึงผลหม่อนว่า ผลหม่อนมีรสหวานเย็นพลังความเย็น สีทีแรกแดงแล้วกลายเป็นสีม่วง ภายหลังรสเข้มข้นหวานเย็น มีคุณต่อโลหิต ทำให้โลหิตเย็นขจัดความร้อน บำรุงโลหิต มีคุณค่าต่อธาตุตัวเมีย” 
    ซึ่งตามข้อวินิจฉัยของแพทย์จีน หากธาตุตัวเมียในร่างกายไม่เพียงพอจะทำให้เลือดลมในกระดูกไม่ผ่าน โลหิตเกิดเต็มถ้าพลังตัวเมียเพียงพอ เลือดลมก็จะผ่านไปได้ขจัดความร้อนออกไปจากร่างกายได้ ธาตุตัวเมียก็จะเกิดทำให้ดับไม่มีไฟ หัวใจคลายความร้อนรุ่ม เส้นประสาทตาดีสายตาดีก็แจ่มใสร่างกายก็สุขสบาย
     สรรพคุณตามที่กล่าว จึงหมายรวมถึง การบำรุงไตและตับ ระบบเลือด ช่วยกำจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย

     ผลจากการดื่ม น้ำลูกหม่อน ของผู้มีปัญหาโรคไต จำนวนมาก ยืนยัยว่า อาการโรคไต ของผู้ดื่มดีขึ้นจริ
    ดังนั้น ผู้มีปัญหาโรคไต น่าจะลองหา น้ำลูกหม่อนชนิดเข้มข้น มาดื่มดูครับ
    ผลิตภัณฑ์ น้ำลูกหม่อนชนิดเข้มข้น ของบริษัท แมกน่า เฮอร์เบอร์ ปริมาณ 750 ซีซี ราคาเพียง 290 บาท 
    สามารถสั่งซื้อได้ทันที มีบริการส่งสินค้า ถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน โดยไม่คิดค่าส่ง
    สอบถามที่ 
    เจ๊ณี  เหล่ายาว  โทร. 0894349501โรคหัวใจ ภัยร้ายใกล้ตัว ป้องกันด้วย น้ำลูกหม่อน วันนี้

  โรคหัวใจ ที่อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน... 

          โรคหัวใจ 
คือ อาการผิดปกติเบื้องต้นของร่างกาย ที่บ่งชี้ว่าอาจเป็น โรคหัวใจ พบบ่อยในคนทั่วไป ที่คิดว่าตัวเองมีสุขภาพดี ทั้งที่ความจริงอาจเป็นโรคหัวใจในระยะแรกเริ่ม มีดังนี้
           1. เหนื่อยเวลาออกกําลังกาย เพราะหัวใจทําหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ขณะที่เราออกกําลังกาย หัวใจจะทํางานหนักมากขึ้น ปกติเวลาที่เราออกกำลังกายไปถึงระดับหนึ่งจะรู้สึกเหนื่อย แต่ในรายของคนที่มีอาการเริ่มต้นของ โรคหัวใจ แม้ออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย จะรู้สึกเหนื่อยผิดปกติอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้นหากออกกำลังกาย แล้วรู้สึกเหนื่อยง่ายผิดปกติ อาจเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่า คุณอาจเป็น โรคหัวใจ
           2. เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก มักพบบ่อยในคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ อาการดังกล่าวจะมีลักษณะเฉพาะคือ รู้สึกเหมือนหายใจอึดอัด และแน่นบริเวณกลางหน้าอก เหมือนมีของหนักทับอยู่ หรือรัดไว้ให้ขยายตัวเวลาหายใจ โดยมากอาการนี้ จะแสดงออกเวลาที่หัวใจต้องทำงานหนัก เช่น ระหว่างการออกกำลังกาย หรือใช้แรงมากๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนว่า อาจเป็น โรคหัวใจ
           3. ภาวะหัวใจล้มเหลว เกิดจากการที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้อย่างเพียงพอ โดยผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการเหนื่อย ทั้งที่ออกกำลังกายเพียงนิดหน่อย หรือเหนื่อยทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆ ในกรณีที่เป็นมาก อาจทำให้ไม่สามารถนอนราบได้เหมือนปกติ เพราะจะรู้สึกเหนื่อยเวลาหายใจ และอึดอัดตรงหน้าอก นอกจากนั้น อาจมีอาการหอบจนต้องตื่นขึ้นมาหอบกลางดึกอีกด้วย อาการภาวะหัวใจล้มเหลวนี้ หากไม่รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้
           4. ใจสั่นและหัวใจเต้นผิดจังหวะ ปกติหัวใจของเราจะเต้นด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอประมาณ 60 -100 ครั้ง/นาที แต่สำหรับคนที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจขยับไปถึง150 -250 ครั้ง/นาที ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอนี้ จะทำให้เหนื่อยง่าย ใจสั่น หายใจไม่ทัน
           5. เป็นลมหมดสติ คืออีกหนึ่งอาการที่เตือนว่าคุณอาจเป็น โรคหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นลมหมดสติสูง เนื่องจากจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ เพราะเซลล์ซึ่งทำหน้าที่ให้จังหวะไฟฟ้าในหัวใจเสื่อมสภาพ ส่งผลให้หัวใจเต้นช้าลง และส่งเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ จนทำให้เป็นลมไปชั่วคราวได้ ทั้งนี้ การเป็นลมหมดสติ มักจะเกิดในท่ายืนมากกว่านั่ง ทำให้ขณะล้มลงศีรษะมีโอกาสฟาดพื้น และเกิดการกระทบกระเทือนต่อสมองได้มากกว่า ดังนั้น ใครที่เป็นลมบ่อยๆ ควรรีบไปพบแพทย์ เพราะอาจเป็น โรคหัวใจ ได้
           6. หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ในกรณีนี้มักเกิดจากความผิดปกติของเซลล์หัวใจโดยตรง และมักเกิดกับคนปกติที่ไม่มีอาการของ โรคหัวใจ มาก่อนล่วงหน้า ซึ่งหากมีอาการหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็ว อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
     โรคหัวใจ ที่อาการผิดปกติที่สังเกตได้จากร่างกาย... 
     นอกจากความผิดปกติชนิดเฉียบพลันแล้ว อาการบ่งชี้ที่สังเกตได้จากร่างกายของเราเอง ก็เป็นอีกหนึ่งความผิดปกติที่เตือนให้รู้ว่า คุณอาจเป็น โรคหัวใจ และควรไปพบแพทย์โดยด่วนได้เช่นกัน เป็นต้นว่า...
           1. ขาหรือเท้าบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ
 เมื่อกดดูแล้วมีรอยบุ๋มตามนิ้วที่กดลงไป ซึ่งหากเกิดขึ้นกับใคร ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คโดยด่วน เพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่า เวลานี้คุณอาจอยู่ในภาวะหัวใจล้มเหลวโดยที่ไม่รู้ตัว 
    
       2. ปลายมือ ปลายเท้า และริมฝีปากมีลักษณะเขียวคล้ำ อาการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ทางเดินของเลือดในหัวใจห้องขวากับห้องซ้ายมีการเชื่อมต่อที่ผิดปกติ ส่งผลให้เกิดการผสมของเลือดแดงกับเลือดดํา และทําให้ปริมาณของออกซิเจนในเลือดมีปริมาณน้อยลง
      โรคหัวใจ ที่อาการผิดปกติที่ตรวจพบขณะตรวจร่างกาย...
       การไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถคาดคะเนความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหัวใจ ได้ เช่น ตรวจเลือดแล้วพบว่าเป็นเบาหวาน หรือมีไขมันในเลือดสูง ก็อาจสันนิษฐานได้ว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้เช่นกัน หรือเอ็กซเรย์แล้วพบว่า ขนาดของหัวใจโตกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจรั่ว และกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวอ่อนกำลังลง ทำให้ห้องต่างๆ ของหัวใจขยายขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงสูง ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน
    ผลิตภัณฑ์ น้ำลูกหม่อน ช่วยป้องกันและแก้ปัญหา โรคหัวใจ ได้ที่สาเหตุ ด้วยสรรพคุณที่เด่นชัด ผ่านการตรวจสอบ วิจัย ทดลองแล้ว
    นอกจากนี้ น้ำลูกหม่อนชนิดเข้มข้น จากบริษัท แมกน่า เฮอรฺ์เบอร์ ยัง ใส่ผสมุนไพรไทย(สูตรลับ)ลงไปอีกหลายชนิด จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคหัวใจ อย่างได้ผล
      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 
      เจ๊ณี  เหล่ายาว   โทร. 0894349501