วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

โรคไต ที่เกิดจากโรคเบาหวาน ป้องกันด้วย น้ำลูกหม่อน

โรคไต ที่เกิดจากโรคเบาหวาน ป้องกันด้วย น้ำลูกหม่อน

           โรคไตเป็นสาเหตุความเจ็บป่วย และสาเหตุการตายที่สำคัญ ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบาหวานชนิดพึ่งอินสุลิน โดย 30-35 % ของผู้ป่วย จะเกิดภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งต้องทำการรักษาต่อด้วยวิธีไตเทียมหรือด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนไตที่เรียกเป็นทางการว่าการปลูกถ่ายไต

       ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความผิดปกติของไตในระยะแรกๆ จะไม่มีอาการแสดงใดๆ แต่จะตรวจพบโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะ เมื่อมีการเสื่อมของไตมากขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลาอีก 4-7 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงจนไตเสียหน้าที่ มีการสะสมการคั่งของของเสียภายในร่างกาย ผู้ป่วยอาจมีอาการบวมร่วมด้วย หลังจากระยะนี้อีกประมาณ 1-2 ปี จะเกิดภาวะไตวายเรื้อรังขึ้น

      สำหรับหลักทั่วไปในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต หรือไม่ให้ไตเสื่อมเร็วเกินไป 
    สรุปได้ดังนี้
    1. เมื่อทราบว่าเป็นเบาหวาน ต้องพยายามรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ เพื่อให้ไตทำงานได้ดีเหมือนเดิม
    2. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน โดยการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย
    3. ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์และอาหารโปรตีนสูง
    4. ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
    5. เมื่อจำเป็นต้องใช้ยา ควรหลีกเลี่ยงยาที่มีผลทำให้ไตเสื่อม


  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น